Vizyon&Misyon

Vizyon&Misyon

VİZYON

  • Sivas’ın bir numaralı eğitim – konaklama tesisi olmak.
  • Hizmet ve tesis kalitesiyle öğrencilerin birinci tercihi olarak sürekliliği sağlamak.

MİSYON

  • Faaliyette bulunduğumuz sektörde bireye ve topluma saygılı, hukuka, ekonomik ve ahlaki ilkelere bağlı, sağlık, emniyet ve çevreye duyarlı olmak